võru judoklubi rei

Meie treenerid

Rei klubis on neli pühendunud treenerit, kelle eesmärk on läbi judo kasvatada lastest viisakad, distsiplineeritud ja tublid lapsed.

Enno Raag

5341 3237
enno@rei.ee
Vööjärk: 5 DAN
EKR5

Ants-Hindrek Tiido

Meie trenniklubist

Võru Judoklubi REI eesmärgiks on arendada õpilaste kohusetundlikkust, püsivust ja austust teiste vastu. Samuti on eesmärgiks lisaks vaimsele tugevusele ka füüsiline tugevus – kehaline treenitus. REI tähendab kummardust, austusavaldust, rituaali jaapani keeles.

Judoklubi treener Enno Raag, kes on ka üks klubi asutajatest, kirjutas pikemalt klubi algusaegadest ja ajaloost.

Võru Judoklubi REI treener Enno Raag, kes on üks klubi asutajatest, kirjutab:

Judot hakkasin harrastama tudengina Tartus 1969. aastal. Peale ülikooli lõpetamist töötasin õpetajana ning samal ajal alustasin ka aktiivset treeneritööd juhendades Võru 1. Keskkooli judoringi (alates 1973. aastast). Harjutamine toimus võimlas tavalistel võimlemismattidel, mida tuli iga kord enne treeningut maha panna ja lapiga hoolikalt puhtaks pesta. Hiljem (1980) saime võimaluse harjutada Võru Spordikooli maadlussaalis laupäeviti ja pühapäeviti.

Nendel aegadel käis Eesti judo alles lapsekingades, võistlusi oli vähe. Judo ametlikuks algusaastaks Eestis loetakse 1973. aastat, kui peeti esimesed Eesti meistrivõistlused Tallinnas.

Aastatel 1975 ja 1976 tulin spordiühingu „Jõud” meistriks kehakaalus –93 kg. Kuna n.-ö oma kodu puudus, tekkis vajadus asutada klubi ja leida sellele ruumid. 4. oktoobril 1984.a toimuski judoklubi REI asutamiskoosolek ja judosport pidi hakkama tõestama oma eluõigust teiste spordialade kõrval.

Klubi asutajaliikmed olid Henn Antson, Aare Ermel, Urmas Kalda, Rein Koha, Aleksander Kuusk, Jüri Kuusk, Aigar Liping, Mart Mürk, Kaupo Pent, Viktor Puolakainen, Enno Raag, Tiit Raag, Toomas Tasso. Otsustati moodustada Võru Dzuudo Rahvaspordiklubi.

Tiit Raag tegi ettepaneku nimetada klubi REI klubiks. 

Endise Võru MEK-i ühiselamu alla (Jüri 32a) saime keldrisaali mõõtmetega 15×5 m. Selles kitsas keldriruumis toimusid judotreeningud aastatel 1984–1997. Kuna põranda alla tungis pidevalt vesi ja ruum oli rõske, siis ühel heal päeval vajuski põrand sisse ja tuli alustada uue põranda ehitamisega. Hoolimata olmeraskustest (puudus ka duširuum) toimus keldris vilgas judotegevus. Treeningutel käis sadakond poissi ja tüdrukut. 

1998. aasta jaanuar tõi rõõmsa muudatuse klubiliikmetele, sest kolisime Võru Autobaasi uude dojosse (Räpina mnt 16). Esmakordselt saime võimaluse hakata harjutama judot normaalmõõtmetega tatamil. Lisaks sisustasime väikese jõusaali ning tekkis võimalus peale trenni end ka pesta! Kuni selle ajani see võimalus puudus. Märgatavalt suurenes medalisaak noorte vabariiklikelt tiitlivõistlustelt. 2000. aasta lõpul kaotati judoringid Võru Huvikojast ning 2001.a 1. jaanuarist judoklubi REI iseseisvus täielikult. Klubi asus töötama lepingulistel alustel Võru linnaga.